Вимоги до оформлення звернення

Звернення громадян — це викладені письмово або усно пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення може бути усним (викладеним усно і записаним посадовою особою на особистому прийомі) та письмовим. Воно може надходити як від окремої особи (індивідуальне), так і від групи батьків, працівників тощо (колективне). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання. Письмові звернення мають бути підписані заявниками із зазначенням дати подання. Звернення оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Відповідно до Закону про звернення громадян забороняється відмовляти у прийнятті та розгляді звернення з посиланням на полі звернення на етичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. Забороняється розголошувати одержані відомості про особисте життя громадян без їх згоди чи відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян.

На прохання заявника, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. Однак, ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Письмове звернення без зазначеного місця проживання, підпису автора, а також ті, авторство яких не можна встановити, вважаються анонімними і розгляду не підлягають.

У разі, якщо до керівника навчального закладу повторно звертається один і той самий заявник, наполягаючи на розгляді його звернення, то йому потрібно пояснити, що повторні звернення від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, одним і тим самим органом, якщо перше вирішене по суті, не розглядаються.

Не розглядаються також звернення осіб, які визнані судом недієздатними.

Право на звернення

Всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Строки розгляду звернень

Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

У разі, якщо звернення розглянути у місячний строк неможливо, то керівник навчального закладу встановлює необхідний строк для його розгляду, про що повідомляє особу, яка подала звернення. Водночас слід пам'ятати, що загальний строк вирішення питань порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Однак, якщо від громадянина надійшла обгрунтована письмова вимога, строк розгляду може бути скорочено.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. У разі, якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень керівників навчальних закладів, то таке звернення у строк не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявник.

Зразок оформлення письмового звернення громадян

Директору

Малютянської ЗОШ І-ІІ ступенів

Києво-Святошинської РДА

08158, с.Малютянка, вул.. Перемоги, 34

Києво-Святошинський р-н,

Київська обл.

тел. (045 98) 39 736

е-mail: malzosh@ukr.net

________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові,

________________________________

повна адреса, соціальний стан заявника)

________________________________

ЗВЕРНЕННЯ

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

Суть порушеного питання___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата Підпис

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально – культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. (ст. 3 Закону України "Про звернення громадян").

Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031