Основні завдання та напрямки діяльності бібліотеки Малютянської ЗОШ І-ІІ ступенів

Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки безпосередньо залежать від переліку та якості послуг і комфортних умов, які вона надає користувачам. Ефективне забезпечення інформаційних потреб користувачів залежить від чіткого планування роботи, заходів та послуг, які надаються впродовж навчального року. Свою діяльність шкільна бібліотека проводить згідно з планом роботи, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи і затверджується директором навчального закладу. Бібліотека – структурний підрозділ школи, основна мета якого - забезпечення навчально-виховного процесу інформацією.
Свою діяльність бібліотека спрямовує на популяризацію книг серед дітей, формування їхнього світогляду, реальну допомогу кожній дитині в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. Книга – постійне джерело знань, надбаних людством протягом багатьох віків, головний засіб навчання. Спілкування з книгою допомагає оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає до культурних надбань та цінностей рідного народу, його звичаїв та традицій.
Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.

1. Популяризація діяльності бібліотеки

1.

Екскурсії до бібліотеки.

учні 1-4 класів

вересень, жовтень

Стародубенко Ю.В.

2.

Аналіз читацьких формулярів.

формуляр

протягом року

Стародубенко Ю.В.

3.

Складання індивідуальних списків читання.

список

протягом року

Стародубенко Ю.В.

4.

Оформлення виставки формулярів кращих читачів.

виставка

березень

Стародубенко Ю.В.

5.

Робота з читачами-боржниками.

учні 1-9 класів, вчителі

протягом року

Стародубенко Ю.В.

2. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів

6.

Перегляд статей з часописів, газет, збірників

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

7.

Перегляд бібліографічних списків, уміщених в окремих книжках.

списки

протягом року

Стародубенко Ю.В.

8.

Складання анотованих бібліографічних списків літератури, корисних ресурсів Інтернету.

списки

протягом року

Стародубенко Ю.В.

9.

Систематизація бібліотечного фонду.

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

10.

Вилучення з картотек карток на застарілі матеріали.

картка

протягом року

Стародубенко Ю.В.

11.

Перегляд та вивчення нової літератури.

примірник

по мірі надходження

Стародубенко Ю.В.

3. Поточне комплектування

12.

Перегляд каталогів видавництв з метою відбору видань для поповнення фонду шкільної бібліотеки.

протягом року

Стародубенко Ю.В.

13.

Оформлення передплати на періодичні видання.

видання

листопад, грудень

Стародубенко Ю.В.

4. Вивчення складу і використання бібліотечного фонду

14.

Вивчення складу книжкового фонду статистичним методом:
• рух літератури по книгах сумарного обліку;
• складання статистичного аналізу руху бібліотечних фондів;
• аналіз поточних надходжень.

протягом року

Стародубенко Ю.В.

15.

Пропаганда та вивчення бібліотечного фонду:
• підбір книг для книжкових виставок, оглядів інформації (згідно зі шкільними програмами для позакласного читання);
• організація книжкових виставок
• робота з відмовленнями.

заходи

протягом року

Стародубенко Ю.В.

5. Збереження книжкового фонду.

16.

Організація видачі (прийому) підручників класним керівникам 1—9 класів;

примірник

вересень, травень

Стародубенко Ю.В.

17.

Робота з ліквідації заборгованості підручників,

заходи

травень

Стародубенко Ю.В.

18.

Забезпечення заходів по відшкодуванню збитків ;

заходи

травень

Стародубенко Ю.В.

19.

Проведення бесід з учнями, батьками про збереження підручників;

бесіди

протягом року

Стародубенко Ю.В.

20.

Перевірка підручників протягом навчального року;

рейди-перевірки

протягом року

Стародубенко Ю.В.

21.

Масові та індивідуальні заходи стосовно виховання бережливого ставлення до підручників, шкільної книги;

заходи

протягом року

Стародубенко Ю.В.

22.

Організація роботи по дрібному ремонту книг

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

6. Робота з батьками:

23.

Інформування про використання бібліотеки дітьми;

протягом року

Стародубенко Ю.В.

24.

Індивідуальна робота, з метою підбору додаткового матеріалу для учнів початкової школи;

протягом року

Стародубенко Ю.В.

25.

Виступ на батьківських зборах.

виступ

протягом року

Стародубенко Ю.В.

7. Організація та зберігання бібліотечного фонду

26.

Придбання л-ри, звірка з супро­вод­жу­вальними доку­ментами:

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

27.

Приймання видань, що надійшли на заміну загублених

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

28.

Технічна обробка книжок, підручників і періодичних видань (штемпелювання, наклейка ярлика, формулярів)написи книжок,

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

29.

Реєстрація періодичних видань (ведення реєстраційної картотеки, відмітка про одержання періодичних видань, розстановка, дата одержання)

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

30.

Організація та проведення шкільної акції «Збережи підручник»

заходи

протягом року

Стародубенко Ю.В.

31.

Розстановка книг та періодичних видань в основному книгосховищі.

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

32.

Підбір книг відповідно до інвентарних номерів.

примірник

протягом року

Стародубенко Ю.В.

33.

Оформлення документів на книги в обмінний фонд.

акти

протягом року

Стародубенко Ю.В.

8. Виховання естетичних смаків. Популяризація художньої літератури. Книжкові виставки та тематичні полиці

34.

«Книги – морська глибина» Виставка творів Івана Франка.

виставка

вересень

Стародубенко Ю.В.

35.

Книжкові виставки до знаменних дат

виставка

Відповідно до календаря знаменних дат на 2016, 2017 роки

Стародубенко Ю.В.

36.

Виставка до дня писемності та мови

виставка

листопад

Стародубенко Ю.В.

37.

Виставка до Дня Гідності та Свободи

виставка

листопад

Стародубенко Ю.В.

38.

«Великий співець українського народу».

виставка

березень

Стародубенко Ю.В.

39.

Виставка до Дня захисту прав дитини

виставка

грудень

Стародубенко Ю.В.

40.

«Юному книголюбові».

виставка

вересень

Стародубенко Ю.В.

9. Організація каталогів і картотек

41.

Алфавітного каталогу

картка

протягом року

Стародубенко Ю.В.

42.

Систематичного каталогу

картка

протягом року

Стародубенко Ю.В.

43.

Картотеки підручників

картка

протягом року

Стародубенко Ю.В.

44.

Картотеки реєстрації періодичних видань

картка

протягом року

Стародубенко Ю.В.

10. Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота

45.

Організація виставок нових надходжень

виставки

протягом року

Стародубенко Ю.В.

46.

Складання списків нових надходжень

списки

протягом року

Стародубенко Ю.В.

47.

Індивідуальне та групове інформування

бесіда

протягом року

Стародубенко Ю.В.

48.

Підготовка та проведення бібліографічних оглядів на засіданнях педради та конференціях

огляд

протягом року

Стародубенко Ю.В.

49.

Проведення бібліотечних уроків.

урок

протягом року

Стародубенко Ю.В.

11. Організаційно-виховна масова робота

50.

Проведення бесід на батьківських зборах про важливість залучення дітей до читання в бібліотеці, про наявність у ній підручників, про відповідальність за збереження книжок.

бесіди

протягом року

Стародубенко Ю.В.

51.

Надання допомоги вчителям та учням у підготовці та проведенні:

- Шкільних олімпіад;

- Конкурсів;

- Предметних тижнів;

- Календарних свят

заходи

протягом року

Стародубенко Ю.В.

12. Організаційна робота

52.

Підготовка цифрового звіту про роботу бібліотеки за 2017/2018р

звіт

травень

Стародубенко Ю.В.

53.

Підготовка текстового звіту про роботу бібліотеки за звітний період

звіт

травень

Стародубенко Ю.В.

54.

Підготовка звіту про одержану літературу за 2017 рік

звіт

січень

Стародубенко Ю.В.

55.

Підготовка плану роботи бібліотеки на 2017/2018 н.р.

звіт

серпень

Стародубенко Ю.В.

56.

Щоденний статистичний облік роботи

протягом року

Стародубенко Ю.В.

57.

Участь у засіданнях педрад, зборах батьків

протягом року

Стародубенко Ю.В.

13.Підвищення кваліфікації

58.

Ознайомлення з фаховою літературою, самостійна робота

протягом року

Стародубенко Ю.В.

59.

Участь у конференціях, семінарах, засіданнях методоб`єднань

протягом року

Стародубенко Ю.В.

60.

Використання досвіду кращих шкільних бібліотекарів

протягом року

Стародубенко Ю.В.

61.

Вдосконалення традиційних та засвоєння нових бібліотечних технологій.

протягом року

Стародубенко Ю.В.

Кiлькiсть переглядiв: 1599

Коментарi